Start

För dig som bilpendlar i Stockholm

Är du trött på att ständigt försöka överlista trafiken? Med CityFlow Commute kan du varje dag omedelbart se vilken som är bästa tid för avfärd från hemmet och tillbaka från arbetet. Det gör din vardag enklare. Men framför allt sparar du tid.

Om tjänsten

CityFlow Commute är en applikation som visar färdvägar och restider utifrån hur trafiken förväntas flyta över dagen. Det gör att bilburna pendlare får bättre kontroll över sin vardag. CityFlow bygger på Mindconnect AB:s innovativa teknik som bearbetar stora mängder trafikrelaterad data och ger en bild av trafikläget på minutnivå på Storstockholms alla gator.

 

Till skillnad från trafikinformationstjänster som visar var köerna är (ex rött, gult, grönt på en karta), möjliggör CityFlow för bilister att förstå hur trafiken beter sig och i god tid planera sina körningar. Det är detta som gör tjänsten unik. Genom att ta bättre beslut och undvika trängsel kan vi alla tillsammans bidra till ett bättre utnyttjande av vägnätet. Detta har i sin tur en positiv effekt på miljön.

 

Användningsområde: Storstockholm (inklusive Uppsala i norr, Västerås och Eskilstuna i väst samt Nyköping i söder)

Använd CityFlow – smart, smidigt, snabbt

Full översikt

Favoriter

Widget

Frågor & svar

Hur mycket tid kan jag spara?

Hur mycket du sparar beror mycket på dig. Vi ger er ett verktyg för att få kontroll! Beroende på vad för slags fordon och resväg du har kan det se olika ut.

Varför är CityFlow mer effektivt än andra lösningar?

Med CityFlow kan du varje dag omedelbart se hur restiden för dina färdvägar kommer att utvecklas över dagen. Du kan också jämföra olika dagar. Det hjälper dig att planera ditt resande och undvika de värsta topparna i trafiken.

Hur kommer jag igång med CityFlow Commute?

Det är enkelt att komma igång. Ladda ner CityFlow på Google Play och App store.

Tekniska frågor

Hur fungerar CityFlow Commute?

Vi vill göra det hela mycket enkelt. Beräkningarna av snabbaste färdvägar och restider sker på CityFlows servrar och uppdateringar skickas kontinuerligt till dig. Den dagliga driften av CityFlow sköts av professionella operatörer som övervakar trafiken och säkerställer att lokal trafikinformation (såsom olyckor, avstängda vägar, vägarbeten, events o. dyl.) hela tiden finns med i beräkningen av färdvägar. Det resulterar i relevant och tillförlitlig information. Avancerat bakom kulisserna, men superenkelt för er!

Hur sparar CityFlow Commute tid?

Det främsta skälet är att vi ger dig information om det aktuella trafikläget. Dessutom får du den förväntade utvecklingen över dagen. De gör att du kan undvika trängsel, spontana köbildningar, olyckor osv. Hur mycket du sparar beror i hög grad på dina körningar och typ av fordon.

Förutom att spara tid är en bonus att du inte behöver överlista trafiken, tolka köer och fundera på vilken som är den bästa vägen. Du får bättre kontroll över din vardag!

Vilka är de tekniska kraven för att vi ska kunna använda CityFlow?

IOS 8 eller nyare samt Android 4 eller nyare. Utöver det så krävs en internetuppkoppling.

Vad är den geografiska täckningen?

Storstockholm, inklusive Uppsala i norr, Västerås och Eskilstuna i väst samt Nyköping i söder. Vi arbetar på att erbjuda tjänsten i fler städer.

Geografisk täckningsområde

Betalning och pris

Vad kostar CityFlow Commute?

CityFlow Commute kostar 19 kronor per månad. Vi erbjuder 14 dagar gratis, som sedan övergår i en prenumeration om du inte säger upp applikationen. Information om din prenumeration och uppsägning hittar du på Google Play Terms och App Store Terms

Hur sker betalningen?

Betalning sker via den inbyggda betalfunktionen för prenumeration i Google Play eller App Store.